Phần mềm Siemens Tecnomatix Plant Simulation

1. Giới thiệu

Siemens Tecnomatix Plant Simulation là phần mềm tạo ra các mô hình kỹ thuật số của hệ thống hậu cần như sản xuất, cho phép bạn chạy thử nghiệm và các kịch bản giả sử mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất hiện có.

Plant Simulation là một công cụ mô phỏng sự kiện rời rạc giúp bạn tạo các mô hình kỹ thuật số của hệ thống hậu cần (chẳng hạn như sản xuất), để bạn có thể khám phá các đặc điểm của hệ thống và tối ưu hóa hiệu suất của nó. Các mô hình kỹ thuật số này cho phép bạn chạy thử nghiệm và các kịch bản giả sử mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất hiện có hoặc – khi được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch – rất lâu trước khi hệ thống sản xuất thực được lắp đặt.

Các công cụ phân tích mở rộng, chẳng hạn như phân tích nút cổ chai, thống kê và biểu đồ cho phép bạn đánh giá các kịch bản sản xuất khác nhau. Kết quả cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để đưa ra quyết định nhanh chóng, đáng tin cậy, thông minh hơn trong giai đoạn đầu của kế hoạch sản xuất.

Ngoài ra, bạn có thể tối ưu hóa dòng nguyên liệu, sử dụng tài nguyên và hậu cần cho tất cả các cấp quy hoạch nhà máy từ các cơ sở sản xuất toàn cầu, thông qua các nhà máy địa phương, đến các dây chuyền cụ thể.

2. Tính năng

 • Tiết kiệm tới 6% khi đầu tư ban đầu
 • Tăng năng suất hệ thống hiện tại lên đến 20 phần trăm
 • Giảm chi phí hệ thống mới tới 20%
 • Tối ưu hóa việc tiêu thụ và tái sử dụng tài nguyên
 • Giảm hàng tồn kho tới 60%
 • Giảm thời gian thông lượng tới 60 phần trăm
 • Tối ưu hóa hệ thống để giảm tiêu thụ năng lượng
 • Mô hình hướng đối tượng với phân cấp và kế thừa
 • Kiến trúc mở với hỗ trợ nhiều giao diện
 • Quản lý thư viện và đối tượng
 • Thuật toán di truyền để tối ưu hóa
 • Mô phỏng và phân tích tiêu thụ năng lượng
 • Lập bản đồ và mô phỏng dòng giá trị
 • Tự động phân tích kết quả mô phỏng
 • Trình tạo báo cáo dựa trên HTML
3. Cài đặt

Siemens Tecnomatix Plant Simulation 16.0.0

 • Tải và giải nén tệp với pass: thichvn.com
4. Hướng dẫn cài đặt
 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Vào phần Crack >> Server, giải nén file “SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20180127075000” và “SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_2020121808900” copy folder “Vendors” vào folder “SolidSQUAD_License_Servers” vừa giải nén.
 • Di chuyển thư mục “SolidSQUAD_License_Servers” đến ổ C, vào trong và chạy file “install_or_update.bat” chuột phải Run As Administrator
 • Mount File “Plant.Simulation.16.0.0.Full.Win64.iso” và chạy setup.exe >> Install 
 • Sau khi cài xong, copy file trong folder Tecnomatix Plant Simulation 16 đến nơi vừa cài phần mềm đường dẫn “C:\Program Files\Siemens“
 • Mở phần mềm  chọn “We have a license server and I want to use a floating license from this server“
 • Select for “License type”: Professional
 • Input for “Server”: localhost
 • Input for “Port”: 27800
Chúc các bạn thành công!
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.