Phần mềm PC SIMU

1. Giới thiệu
Phần mềm PC Simu mô phỏng được nhiều thiết bị như Motor, STEP, Conveyor, Elevator, PLC, Arduino trên PC. Ngoài ra PC Simu kết hợp với CADe Simu có thể mô phỏng, thí nghiệm và vẽ mạch trong công nghiệp bằng cách thiết bị thực tế.
2. Tính năng
  • Phần mềm cung cấp các chức năng thuận tiện khi mô phỏng
  • Hỗ trợ cho các thiết bị để thuận tiện trong việc mô phỏng
  • Phần mềm nhẹ có thể chạy trực tiếp mà không cần cài đặt
  • Phần mềm cung cấp các thiết bị có thể lấy ra khá dễ dàng
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.