Phần mềm Siemens Tecnomatix Process Simulate

1. Giới thiệu

Đây là một danh mục toàn diện các giải pháp sản xuất kỹ thuật số giúp bạn số hóa sản xuất và quá trình biến các ý tưởng và nguyên liệu thô sáng tạo thành các sản phẩm.

Nó cho phép bạn đạt được sự đồng bộ hóa giữa kỹ thuật sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, sản xuất và hoạt động dịch vụ để tối đa hóa hiệu quả sản xuất của bạn.

2. Các tính năng

 • Mô phỏng 3D và  đo lường 3D
 • Phát hiện va chạm tĩnh và động
 • Phần 2D và 3D
 • Trình tự các hoạt động
 • Lập kế hoạch lắp ráp và đường đi bằng robot
 • Mô hình tài nguyên (3D và động học)
 • Thiết kế dây chuyền và máy trạm
 • Mô phỏng quá trình rời rạc và liên tục
 • Chiếu các mối hàn trên các bộ phận
 • Vị trí thông minh của robot
 • Chỉnh sửa mô phỏng robot
 • Mô phỏng quy trình robot
 • Lập trình robot chi tiết
 • Nhận dạng lệnh dành riêng cho bộ điều khiển
 • Trao đổi tín hiệu Boolean và không phải Boolean
 • Robot logic chỉnh sửa và xác nhận
 • Vận hành ảo
 • Tài nguyên điều khiển mô hình (cảm biến và thiết bị được điều khiển)
 • Định nghĩa tín hiệu dựa trên HW thực
 • Mô phỏng logic tài nguyên nội bộ (Boolean và analog)
 • Kết nối mô hình ảo với mã PLC thực
 • Mô phỏng tích hợp sử dụng mã PLC thực tế và HW qua giao diện OPC
3. Cài đặt
Siemens Tecnomatix Process Simulate v16.1.0
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.