Phần mềm Alias AutoStudio

1. Giới thiệu

Autodesk Alias ​​AutoStudio là phần mềm ​​cung cấp các công cụ phác thảo, mô hình hóa khái niệm, bề mặt và trực quan hóa cho thiết kế công nghiệp, sản phẩm và ô tô.

Alias ​​AutoStudio là giải pháp thế hệ tiếp theo cho thiết kế ô tô, kiểu dáng và bề mặt kỹ thuật. Với khả năng mở rộng công việc hơn nữa, phần mềm Alias ​​AutoStudio cung cấp một bộ công cụ phác thảo, mô hình hóa, trực quan hóa và phân tích cho toàn bộ quá trình thiết kế xe. Các tính năng mới và nâng cao trong Alias hiện hỗ trợ thực tế ảo, liên kết trực tiếp các tệp Photoshop và SketchBook, đồng thời cho phép bạn tạo các thiết kế theo thông số.

2. Tính năng

  • Công cụ phác thảo và minh họa.
  • Vẽ và chỉnh sửa bằng các công cụ tích hợp.
  • Tổng quan về mô hình khái niệm nhanh.
  • Xem qua quy trình làm việc mô hình khái niệm nhanh chóng.
  • Bề mặt từ quy trình làm việc lưới.
  • Tạo bề mặt trên lưới với 1 trong 3 loại bề mặt.
  • Tạo bề mặt chính xác về mặt toán học
  • Sử dụng công cụ Revolve để kiểm soát cao độ.
3. Tải phần mềm

Serial Number: 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545

Code: 966M1

Autodesk Alias ​​AutoStudio 2021

Crack Autodesk 2021
Crack Autodesk 2022
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.