Phần mềm NetToPLCsim

1. Giới thiệu
Sử dụng NetToPLCsim truyền thông PLCSIM qua mạng Ethernet. Không phải lúc nào cũng có thiết bị plc thật để test việc kết nối truyền thông dữ liệu giữa plc và máy tính. Giải pháp là sử dụng máy ảo cài win 7 để lập trình trên step7 đổ dữ liệu vào plcsim sau đó sử dụng NetToPLCsim để có thể truyền thông PLCSIM sang máy thật hoặc sang một máy tính khác việc nhận và gửi dữ liệu.
2. Cài đặt
3. Sử dụng
  • Chú ý chương trình yêu cầu .NET 4.0 để chạy.
  • Nếu port 102 được sử dụng thì nó sẽ thông báo như dưới đây, bấm Yes để chương trình kiểm soát được port 102, chú ý chạy chương trình với quyền Administrator nhé.
  • Chương trình báo như này là OK.
  • Chạy NetToPLCsim bấm Add và cấu hình như hình dưới đây.
  • Tiếp theo thực hiện như hình dưới, chú ý nhớ chạy PLCSIM và chọn PLCSIM (TCP/IP).
  • Bấm Start Server, ta để ý IP tại cột Network address chính là địa chỉ IP truyền thông qua mạng Ethernet.
  • Dưới đây là ví dụ về đoạn code viết bằng C# kết nối tới con PLCSIM trên kia từ máy thật tới máy ảo. Chú ý IP kết nối dưới kia là của máy 192.168.0.170.
  • Hãy thử kết quả dưới đây, kết nối giữa máy thật và máy ảo, hoặc có thể từ máy khác trong cùng hệ thống mạng.
  • Chương trình đếm số lần tín hiệu từ I0.0 set ON và đưa vào địa chỉ nhớ MW2, máy tính kết nối và đọc 2 giá trị đó.
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.