Phần mềm GEM Calculator

1. Giới thiệu

GEM Calculator (Ground Enhancement Meterial): Là phần mềm dùng để tính toán điện trở nối đất của công ty ERICO. Nó hoạt động với bốn ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Đức) và cho phép thực hiện các tính toán trong đơn vị Metric hoặc Imperial.


2. Tải về
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.