Phần mềm Ecodial Advance Calculation

1. Giới thiệu
Ecodial Advance Calculation (viết ngắn gọn Ecodial) là một phần mềm chuyên dụng cho việc thiết kế, lắp đặt mạng điện hạ áp. Ecodial cung cấp cho người thiết kế đủ các loại thư viện linh kiện, nguồn, kết quả về đồ thị tính toán với một giao diện trực quan.

2. Các tính năng
  • Thiết lập sơ đồ đơn tuyến.
  • Tính toán phụ tải.
  • Lựa chọn tiết diện dây dẫn.
  • Chọn máy biến áp và nguồn dự phòng.
  • Tính toán dòng ngắn mạch và độ sụt áp.
  • Chọn các chế độ nguồn và bảo vệ mạch.
3. Tải về
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.