Phần mềm Fritzing

1. Giới thiệu

Fritzing là phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử, được phát triển nhằm hỗ trợ các nhà thiết kế, kỹ sư và thậm chí là dân nghệ sỹ thiết kế dự án và xây dựng ý tưởng. Bên cạnh đó, Fritzing còn được sử dụng làm công cụ hỗ trợ giáo dục, cung cấp tất cả các kiến thức tạo và xử lý các bảng mạch in PCB và các thành phần điện tử khác.

2. Các tính năng chính của Fritzing
  • Tự động hóa thiết kế điện tử.
  • Cung cấp kiến thức tạo và xử lý bản mạch in PCB.
  • Cung cấp 3 chế độ xem.
3. Tải về
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.