Phần mềm Powersim

1. Giới thiệu
PSIM là phần mềm chuyên về mô phỏng kỹ thuật điện và các công cụ cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến nguồn cung cấp, truyền động điện và các hệ thống chuyển đổi và điều khiển năng lượng.

2. Tính năng
 • PSIM bao gồm có ba chương trình tương tác lẫn nhau:
 • PSIM Schematic: chương trình dùng để vẽ, thiết kế mạch điện.
 • PSIM Simulator: chương trình mô phỏng.
 • PSIM View: chương trình hiển thị kết quả mô phỏng.
 • Dễ sử dụng trực quan dung lượng nhẹ và khá mạnh trong lĩnh vực điện tử công suất.
 • Có thể mô phỏng độc lập mạch lực.
3. Tải về
Powersim 9.1.1
4. Cài đặt
 • Tiến hành giải nén file mà bạn đã download. Pass giải nén: dammedientu.vn
 • Mở thư mục PsimBook9.1.1 và chạy file psim9.1.1_32_setup.exe để tiến hành cài đặt phần mềm. Một của số hiện ra, nhấp vào chữ Next để sang bước tiếp theo.
 • Chọn I accept the license agreement, sau đó nhấp vào Next.
 • Một cửa sổ hiện ra, chọn Softkey version, nhấn vào Slect“psim.lic”file và tìm đường dẫn đến file psim.lic trong thư mục key Psim. Tiếp tục nhấp Next.
 • Nhấn Next để sang bước tiếp theo.
 • Tiếp tục nhấn Next.
 • Để nguyên như mặc định và nhấn Next chương trình cài đặt sẽ mất khoảng 2 phút, sau khi cài đặt xong bạn tắt Psim và tiến hành xử lý các file crack.
 • Vào thư mục key psim copy hai file psim9.1.reg và PSIM9.1.1.Patch.exe vào thư mục cải đặt của Psim ở ổ cài đặt (có đường dẫnC:\ProgramFiles(x86)\Powersim\PSIM9.1.1_Trial)
 • Chạy file psim9.1.reg. Khi cửa sổ như hình bên dưới hiện ra, nhấp OK.
 • Chạy file PSIM9.1.1.Patch.exe dưới quyền admin (Run as administrator).
 • Nhấn vào Next.

Lưu ý: ở bước này nhấn Next liên tiếp 5 lần, nếu không thì phần mềm sẽ báo lỗi khi chạy mô phỏng.
 • Sau khi chúng ta khởi động PSIM và đây là kết quả.
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.