Phần mềm NI Multisim

1. Giới thiệu

NI Multisim (trước đây gọi là Electronic Workbench) là môi trường cuối cùng để thiết kế mạch điện tử và thực hiện mô phỏng SPICE.


Với NI Multisim bạn có thể thiết kế một mạch điện tử từ đầu. Bạn sẽ có tất cả các loại thành phần trong tầm tay, cho phép bạn mô phỏng và phân tích các hoạt động trong từng phần. Vì đây là ấn bản Giáo dục, nó được thiết kế đặc biệt với nhu cầu của các nhà giáo dục trong tâm trí.

NI Multisim có một cơ sở dữ liệu lớn các thành phần điện tử, lược đồ được xác định trước, mô-đun mô phỏng SPICE và VHDL, hỗ trợ cho các mạch RF, máy phát PCB, cùng với các tính năng khác. Bởi vì tất cả điều này diễn ra trong một môi trường đơn giản, tích hợp, tuy nhiên, nó dễ dàng hơn cho sinh viên và người mới bắt đầu điện tử để nắm bắt, đặc biệt là khi nói đến các khái niệm trừu tượng hơn.


Ngoài ra, NI Multisim cho phép bạn tải các mô-đun bổ sung cho các quy trình cụ thể. Ví dụ, lập trình vi điều khiển bằng cách sử dụng ASM hoặc C. Multisim cũng thích hợp để xác định lỗi, kiểm tra hành vi thiết kế, và tạo ra nguyên mẫu. Tất cả điều này có thể đạt được mà không có kiến ​​thức nâng cao về Spice, đó là một điểm cộng lớn.

NI Multisim là một môi trường tuyệt vời để thiết kế, phân tích và tạo ra các mạch điện tử. Một công cụ mạnh mẽ, cần thiết cho kỹ sư điện tử hoặc kỹ thuật viên.

2. Ưu, nhược điểm

2.1. Ưu điểm
  • Được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu.
  • Không cần kiến ​​thức nâng cao về SPICE.
  • Không hy sinh quyền lực để dễ sử dụng.
2.2. Nhược điểm
  • Cài đặt dài.
  • Quy trình có thể chậm.
  • Trông kiểu cũ.
3. Tải về
File cài Ni Multisim 14.2:
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.