Phần mềm Factory IO

1. Giới thiệu

Factory I/O là phần mềm của Real game dùng để mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động hóa trong các nhà máy, xí nghiệp và training kĩ thuật lập trình.

2. Các tính năng
  • Có thể mô phỏng các hệ thống ở dạng 3D.
  • Kết nối đựơc nhiều loại PLC thực khác nhau.
  • Thiết kế xây dựng nhà máy với hơn 30 loại linh kiện (cảm biến, băng chuyền, nút nhấn, pusher, elevator, robot arm…) và linh kiện càng phong phú thêm trong thời gian tới.
  • Mô tả 1 hệ thống nhà máy ảo với các sensors và actuators (tín hiệu analog hoặc digital).
  • Đánh lỗi ngắn mạch hoặc hở mạch, phù hợp cho giảng dạy.
3. Hướng dẫn cài đặt và crack Factory IO
  • Giải nén file tải về.
  • Chạy file "factoryio-installer-latest.exe" để cài đặt phần mềm
  • Copy file "Factory IO.exe" vào thư mục theo đường dẫn: "C:\Program Files (x86)\Real Games\Factory IO" [Ghi đè khi được hỏi]
  • Copy file "Assembly-CSharp.dll" vào thư mục theo đường dẫn: "C:\Program Files (x86)\Real Games\Factory IO\Factory IO_Data\Managed" [Ghi đè khi được hỏi]
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.